Program Firma przyjazna Naturze jest przykładem edukacyjnych działań proekologicznych prowadzonych przez AURAEKO i  portalu XOLORSpace firmę Instant Soft - Systemy Informatyczne Grzegorz Kulwicki. Najważniejszym punktem są
działania z zakresu edukacji proekologicznej w postaci różnorakich publicznych kampanii edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, Nasza firma otrzymała prestiżowe logo Programu "Firma Przyjazna Naturze". Łącznie z naszym partnerem intensywnie działamy w celu:

- Podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz samych przedsiębiorców w zakresie zagrożeń dla środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i sposobach minimalizowania tych zagrożeń.

- Wzmocnienia wizerunku rynkowego przedsiębiorstw minimalizujących negatywny wpływ: wytwarzanych bądź importowanych urządzeń, wykorzystywanych procesów i rozwiązań technologicznych na środowisko.

Certyfikat XOLORSpace